Banken zijn in de regel minder bereid om een hypothecair krediet te verstrekken aan personen met een relatief laag inkomen. En indien ze het wel doen stellen ze daar een hoger rentepercentage tegenover (vanwege het hogere risico welke de lening met zich meebrengt). Om de lagere inkomensgroepen toch in staat te stellen de aankoop van een eigen woning te laten financieren kent de overheid het systeem van sociale leningen. Deze worden niet via de banken maar via speciale sociale woonfondsen (verenigingen) verstrekt. Bij deze gedeeltelijk gesubsidieerde leningen is een laag rentepercentage gegarandeerd.

De inkomensgrens.

Om voor een sociale lening in aanmerking te komen mag voor een koppel het gezamenlijk belastbaar inkomen niet boven een vastgesteld limiet uitkomen. Dit limiet is € 56.120 indien de woning staat in een kernstad of in de randstad rond Brussel en € 53.569 indien de woning daarbuiten staat. Voor alleenstaanden ligt de inkomenslimiet lager. Indien je meer verdient dan het limiet wordt je qua woningaanschaf niet meer tot de 'sociale' groep gerekend.

Binnen kernstad                Buiten Kernstad
Alleenstaande                                     € 37.417                                € 35.717
Alleenstaande gehandicapte           € 41.153                                € 39.283
Alle anderen                                       € 56.120                               € 53.569

‘Alle anderen’ zijn aanvragers waar er meer dan één persoon de woning zal betrekken. Voor deze categorie geldt ook dat bij een grotere gezinssamenstelling het belastbaar inkomen hoger mag liggen. Per kind is dit € 3737 binnen een kernstad en € 3567 buiten een kernstad. Denk eraan dat je vakantiegeld ook bij je inkomsten worden gerekend.

Voor een koppel met 3 kinderen welke een woning in Gent wil kopen, en hiervoor een sociale lening wil aanvragen, moet het gezamenlijk belastbaar inkomen dus minder zijn dan € 67.331 (€ 56.120 vermeerderd met 3 x € 3737).

Het belastbaar inkomen staat genoteerd op het aanslagformulier van de personenbelasting.

Noot: Indien het belastbaar inkomen minder dan € 10,000 is verdien je volgens de overheid te weinig om een hypotacaire lening aan te gaan. Een sociale lening zal niet toegewezen worden.

De waarde van de woning.

Om te voorkomen dat er ‘paleizen’ worden aangekocht middels een sociale lening zijn er ook grenzen gesteld aan de waarde van de woning. De door de sociale woonfondsen getaxeerde waarde van het pand mag niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Dit plafond is naast de lokatie ook gekoppeld aan het aantal bewoners (inwonende kinderen of grootouders). Bij woningen binnen een kernstad schommelt de maximaal toegestane waarde tussen € 223.000 (1 bewoner) en € 268.000 (7 bewoners), en voor woningen daarbuiten tussen € 203.00 en € 244.000.

Noot: Om in aanmerking te komen voor een sociale lening geldt ook dat het de ‘enige en eigen’ woning moet betreffen. Enige houdt in dat je niet meer dan één woning mag bezitten (of mede-bezitten) binnen of buiten België. Eigen houdt in dat je zelf ook daadwerkelijk er in moet wonen.

De voordelen van een sociale lening.

 • De rente op sociale leningen is dankzij subsidie van de overheid laag en ligt tussen 2% en 3.5% (afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden, en het beleid bij het woonfonds).
 • De notariskosten zijn lager. Volgens afspraken met de overheid halveren de notarissen hun ereloon op sociale leningen.

Ben je op zoek naar de goedkoopste persoonlijke lening? Een krediet waar de rente het laagste ligt met als gevolg dat ook de maandelijkse aflossing in verhouding het laagste uitvalt? Met wat gericht online zoekwerk, waaronder het uitvoeren van een persoonlijke lening simulatie bij meerdere kredietaanbieders, is deze zeker te vinden.

Het te lenen bedrag en de looptijd.

Persoonlijke leningen gaan doorgaans tot een beperkt bedrag (gemiddeld tot maximaal € 7500) en kennen een relatief korte looptijd (gemiddeld maximaal 3 jaar). Bij elke persoonlijke lening staat vast dat het geleend bedrag over de looptijd van de lening terug betaald zal moeten worden aan de bank of andere kredietverstrekker.

Ook de condities hiervoor zijn bij de meeste aanbieders van persoonlijke leningen gelijk. Het is een nagenoeg gestandaardiseerde financiële formule. Het verschil tussen kredietverstrekkers zit bij een persoonlijke lening in de bijkomende kosten van het krediet, met name de rentevoet.

Laagste rente persoonlijke lening.persoonlijke lening

Nagenoeg alle banken, financieringsmaatschappijen, kredietmakelaars en kredietbeurzen hanteren op persoonlijke leningen het JKP-principe. Dit houdt in dat alle bijkomende kosten rond de lening, zoals administratiekosten, provisies en de bankrente samengevoegd worden in een jaarlijks kosten percentage.

De JKP is het enige dat je de bank verschuldigd bent voor het verstrekken van de lening. Hoe lager de JKP, hoe goedkoper de persoonlijke lening voor jou zal uitvallen.

Financiële instellingen kennen een minimum percentage voor de JKP op persoonlijke leningen. Dit verschilt van instelling tot instelling. Bij bank A kan de minimum JKP 5.7% zijn en bij bank B kan deze 6.4% bedragen. Het komt in de praktijk vaak voor dat bijvoorbeeld bank B in een bepaalde periode de JKP in de aanbieding doet en deze verlaagd naar bijvoorbeeld 4.9%. Het is bij de zoektocht naar de laagste rente op persoonlijke leningen dan ook te adviseren om de veranderende condities van de JKP vast te stellen en in de gaten te houden.

Let wel:

 • Het minimum JKP op websites en in de advertenties van banken geldt niet voor eenieder. Bij een verhoogd risico rond de persoonlijke lening zal de bank een hogere JKP dan het minimum in rekening brengen. Banken bepalen dit op basis van onder andere jouw inkomen, andere lopende leningen en de krediethistorie. De JKP die zal gelden voor de persoonlijke lening wordt vermeld voordat de overeenkomst wordt aangegaan.
 • Een eenmaal vastgesteld JKP geldt bij een persoonlijke leningen voor de volledige looptijd van de lening. Internationale renteontwikkelingen (omhoog of omlaag) hebben hier geen enkele invloed op.

Hoe wordt een persoonlijke lening terug betaald?

Je leent een vast bedrag voor een vaste looptijd en betaalt in evenredige maandelijkse aflossingen dit bedrag terug, vermeerderd met de JKP. Om de persoonlijke lening voor de consument zo overzichtelijk mogelijk te houden brengen de banken elke maand een vast bedrag aan JKP in rekening. De totale JKP kosten verbonden aan de gehele looptijd worden berekend en gelijkmatig verspreid over de maanden.

Een voorbeeld:

 • Je wil € 3600 lenen voor een periode van 3 jaar (36 maanden).
 • Je zult alvast elke maand € 100 van de schuld terug betalen.
 • De JKP op de persoonlijke lening bedraagt 6%.
 • De gemiddelde JKP per maand komt op € 9.25.
 • Je zult elke maand in totaal € 109.25 aan de bank betalen.

Middels een online simulatie is dit totaal maandelijks aflossings bedrag te bepalen voor elke toegelaten leensom in combinatie met alle toegelaten looptijden. Voer de simulatie uit en vergelijk welke aanbieder jouw de laagste rente op een persoonlijke lening biedt.

Van alle type leningen die banken en andere kredietverstrekkers aanbieden kent de persoonlijke lening de eenvoudigste formule. Persoonlijke leningen zijn daarom relatief simpel met elkaar te vergelijken.

Noot: Een persoonlijke lening en een lening op afbetaling zijn hetzelfde product. Financiële instellingen gebruiken ook de benamingen LOA en persoonlijke lening op afbetaling. Aan het krediet is geen onderpand verbonden en je hoeft bij de aanvraag niet aan te geven waarvoor het geld bestemd is. Een persoonlijke lening is bestemd voor een persoonlijke uitgave.

Een mooi huwelijk wordt ervaren als een ideale start voor een nieuwe fase in het leven. Je bent daarom bereid hiervoor wat extra uit te geven. Een sjieke zaal met een romantisch aankleding, sierlijke trouwkleding en elegante trouwringen, stijlvol transport, een vrolijke band, speciale hapjes en drankjes, bedienend personeel, een fotograaf, een cameraman.... En natuurlijk ook de huwelijksnacht met eventueel hieraan gekoppeld een onvergetelijke huwelijksreis.

Voor de financiering van het trouwfeest is het tegenwoordig vrij eenvoudig om een lening af te sluiten. Een trouwlening is bij veel financiële instellingen zelfs uitgegroeid tot een standaard product. In de meeste gevallen betreft het een lening op afbetaling (persoonlijke lening), maar lenen voor een huwelijk kan bij sommige instellingen ook middels een doorlopend krediet (geldreserve).

Een lening op afbetaling voor een huwelijk.

Er bestaan wat verschillen tussen een normale lening op afbetaling (waarvoor je het doel niet aan de bank hoeft door te geven) en een lening op afbetaling die specifiek voor een huwelijk bestemd is. De jaarlijkse rente ligt bij de trouwlening gemiddeld wat lager en de looptijd is hier gemiddeld wat korter. Een lening voor een huwelijk hoeft maar door een van de partners aangevraagd te worden, maar bij borgstelling van de andere partner kan de rente soms nog iets voordeliger uitvallen. Verder gelden de normale voorwaarden van een lening op afbetaling:
Bij het aangaan van de lening krijg je meteen het totale bedrag op de rekening.

 • De looptijd is vooraf vastgesteld.
 • De aflossing vind in evenredige maandelijkse termijnen plaats.
 • De rente word vooraf vastgesteld, waarbij de JKP-formule wordt toegepast.

Noot: JKP (jaarlijks kosten percentage) houdt in dat de banken alle kosten rond de lening zoals rente, premies en administratie in één percentage integreren. Het JKP is bij een lening op afbetaling een vast percentage voor de totale looptijd, en wordt per maand berekend over het saldo van de schuld. Door de afname van de schuld vermindert maandelijks het bedrag dat je aan kosten verschuldigd bent.

Een doorlopend krediet voor een huwelijk.

Je uitgaven voor een huwelijk zijn meestal verspreid over een wat langere periode. Zo zul je in sommige gevallen de zaal ruim vooruit moeten reserveren, de bruidsjurk maanden tevoren moeten bestellen en aardig wat andere betalingen moeten plegen voor de daadwerkelijke huwelijksdag. Het kan in een dergelijk geval voordeliger uitpakken als je in plaats van een lening op afbetaling een doorlopend krediet (geldreserve) bij een bank afsluit. Het karakter van een doorlopend krediet:

 • Bij het aangaan krijg je een kredietplafond toegewezen tot welk bedrag je maximaal mag lenen.
 • Je betaalt slechts rente over het bedrag dat reeds is uitgegeven.
 • Er is geen looptijd aan verbonden. Je kunt zelf bepalen wanneer en hoeveel je terugstort.
 • De JKP is hoger dan bij andere type leningen.

Noot: Vanwege de hogere JKP is een doorlopend krediet alleen voordeliger indien je het geleend geld relatief snel terug betaalt. Wanneer je de lening voor je huwelijk liever in kleinere aflossingen (over een langere periode) terug wil storten is het voordeliger om voor een lening op afbetaling te kiezen.

Meteen een Hypotheek?

Wilt u veel geld lenen, bijvoorbeeld voor de aankoop van een huis? Dan kunt u ook direct een hypotheek nemen. Wilt u advies in winnen? Ga dan opzoek naar een hypotheekadviseur! Een hypotheekadviseur kan u begeleiden tijdens het uitzoeken van de voor u geschikte hypotheek.